Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
Số/ký hiệu: 319/QĐ-TTg
Ngày CB: 15/04/2018
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại