Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Số/ký hiệu: 43/2018/TT-BCT
Ngày CB: 15/11/2018
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại