Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Số/ký hiệu: 44/2019/QH14
Ngày CB: 14/06/2019
CQ ban hành: Quốc hội

Tải xuống Quay lại