Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số/ký hiệu: 47/2021/TT-BTC
Ngày CB: 24/06/2021
CQ ban hành: Bộ Tài chính

Tải xuống Quay lại