Kiểm soát thủ tục hành chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
572/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND tỉnh 572/QĐ-UBND QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyên, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình