Phát triển Công nghiệp, các ngành công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
20/2018/QĐ-UBND 18/07/2018 UBND tỉnh 20/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
35/2014/QĐ-UBND 09/12/2014 UBND tỉnh 35/2014/QĐ-UBND Quyết định V/v ban hành Quy định về chính sách khuyến khích ưu đãi hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh