Hội nhập kinh tế quốc tế

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
44/2020/TT-BCT 07/12/2020 Bộ Công thương 44/2020/TT-BCT Thông tư Quy định về việc nhập tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
03/2020/TT-BCT 22/01/2020 Bộ Công Thương 03/2020/TT-BCT Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
04/2020/TT-BCT 21/01/2020 Bộ Công Thương 04/2020/TT-BCT Thông tư Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
23/2019/TT-BCT 13/11/2019 Bộ Công Thương 23/2019/TT-BCT Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
21/2019/TT-BCT 08/11/2019 Bộ Công Thương 21/2019/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA
596/QĐ-TTg 23/06/2019 596/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lâp Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế
31/NQ-CP 23/06/2019 Chính phủ 31/NQ-CP Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
11/2015/TT-BCT 04/06/2015 11/2015/TT-BCT Thông tư quy định về quá cảnh hàng hoá của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
08/2015/TT-BCT 27/05/2015 08/2015/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn nghạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
49/NQ-CP 10/07/2014 Chính phủ 49/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
6433/QĐ-BCT 23/06/2014 6433/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động hội nhập quốc tế