Tình hình xuất nhập khẩu trong tháng 4/2024

Hoạt động thương mại của Việt Nam trong tháng 4/2024 có phần chậm lại so với tháng trước, nhưng vẫn tăng khá mạnh so với mức nền thấp của cùng kỳ năm ...