Quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới được quy định như thế nào?

31/10/2022, người hỏi: Test

Quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới được quy định như thế nào?

Hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới gồm những gì?

31/10/2022, người hỏi: Anh Khôi

Hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới gồm những gì?