Phát triển Công nghiệp, các ngành công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
15/2017/TT-BCT 31/08/2017 15/2017/TT-BCT Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp