Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
2992/QD-TTg 17/06/2017 2992/QD-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
10508/QĐ-BCT 18/11/2014 Bộ Công Thương 10508/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020,có xét đến năm 2025
3217/QĐ-BCT 11/04/2014 3217/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1008/QĐ-BCT 08/02/2014 1008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Sơn - Mực in đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
202/QĐ-BCT 08/01/2014 202/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1621/QĐ-TTg 18/09/2013 1621/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020,có tính đến năm 2030
6209/QĐ-BCT 25/11/2011 6209/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành da dầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
391/QĐ-BCT 24/01/2011 391/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thép công nghiệp điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến 2025
3388/QĐ-BCT 28/06/2010 3388/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
2888/QĐ-BCT 08/09/2009 2888/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
2435/QĐ-BCT 21/05/2009 2435/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Rượu - bia - nước giải khát Việt Nam tầm nhìn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
48/2008/QĐ-BCT 19/12/2008 48/2008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến 2025