Văn phòng đại diện

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
133/2012/TT-BTC 23/06/2019 133/2012/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
07/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Chính phủ 07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam