An toàn trong sản xuất công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
52/2014/TT-BCT 15/12/2014 52/2014/TT-BCT Thông tư Ban hành quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện
136/2004/QĐ-BCN 19/11/2014 136/2004/QĐ-BCN Quyết định về việc Ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy
03/2014/TT-BCT 25/01/2014 03/2014/TT-BCT Thông tư Ban hành quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang thép
14/2011/TT-BCT 30/03/2011 14/2011/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành
43/2010/TT-BCT 29/12/2010 43/2010/TT-BCT Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương