Bàn giao điện nông thôn và nông thôn mới

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
1355/QĐ-UBND 28/06/2006 1355/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt đề án tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn và tổ chức bán lẻ tới hộ sử dụng điện tại các huyện Kim Sơn, Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khánh và Nho Quan
2651/QĐ-UB 28/10/2004 2651/QĐ-UB Quyết định v/v phê duyệt đề án tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn và tổ chức bán lẻ tới hộ sử dụng điện tại các huyện Hoa Lư, thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp