Công tác quản lý công chức, viên chức

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
961/2003/QĐ-UBND 19/05/2003 UBND tỉnh 961/2003/QĐ-UBND Quyết định 961/2003/QĐ-UBND Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, chức danh lãnh đạo