Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
634/QĐ-TTg 29/04/2014 Thủ tướng 634/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động
24/CT-TTg 17/09/2012 Thủ tướng 24/CT-TTg Chỉ thị Tăng cường thực hiện Cuộc vận động
264-TB/TW 31/07/2009 Bộ Chính trị 264-TB/TW Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động