Kinh doanh dịch vụ giám định

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
01/2015/TT-BCT 12/10/2015 01/2015/TT-BCT Thông tư Hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
125/2014/NĐ-CP 29/12/2014 125/2014/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006
38/2013/TT-BCT 30/12/2013 38/2013/TT-BCT Thông tư Quy định về giái pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
187/2013/NĐ-CP 20/10/2013 187/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
58/2006/QĐ-BTC 20/10/2006 58/2006/QĐ-BTC Quyết định Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại