Năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân và năng lượng tái tạo

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
907/QĐ-UBND 24/10/2023 UBND tỉnh 907/QĐ-UBND QĐ v/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình