Nhượng quyền thương mại

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
120/2011/NĐ-CP 16/12/2011 120/2011/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại
106/2008/QĐ-BTC 17/11/2008 106/2008/QĐ-BTC Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
09/2006/TT-BTM 25/05/2006 09/2006/TT-BTM Thông tư Hướng dẫn đăng ký Hoạt động nhượng quyền thương mại
35/2006/NĐ-CP 31/03/2006 35/2006/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại