Quản lý chất lượng xây dựng công trình điện

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
36/2022/TT-BCT 22/12/2022 Bộ Công Thương 36/2022/TT-BCT Thông tư Ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
75/2014/TT-BTC 12/06/2014 75/2014/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
7606/BCT-NL 05/08/2009 7606/BCT-NL Công bố đơn giá Xây dựng cơ bản chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp