Sản xuất, kinh doanh rượu

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
167/QĐ-SCT 28/12/2015 167/QĐ-SCT Quyết định về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tối đa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2219/QĐ-BCT 03/12/2015 2219/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt
60/2014/TT-BCT 17/12/2014 60/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của NĐ 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
160/2013/TT-BCT 14/11/2013 160/2013/TT-BCT Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
05/2013/TTLT-BYT-BCT 08/02/2013 05/2013/TTLT-BYT-BCT Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá
36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC 07/12/2012 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 94/2012/NĐ-CP Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu.
331/TTg 26/06/1993 331/TTg Chỉ thị về việc quản lý chất lượng sản phẩm rượu, bia, nước giải khát