Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
1577/QĐ-TTg 12/10/2020 Chính phủ 1577/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
333/UBND-VP3 20/09/2018 333/UBND-VP3 Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện