Theo dõi Văn bản pháp luật

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
133/QĐ-UBND 30/01/2024 UBND tỉnh 133/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2023
100/QĐ-UBND 31/01/2023 UBND tỉnh 100/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2022