Xuất xứ hàng hóa

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
05/2022/TT-BCT 18/02/2022 Bộ Công Thương 05/2022/TT-BCT Thông tư quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP
02/2021/TT-BCT 16/11/2021 Bộ Công Thương 02/2021/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
19/2020/TT-BCT 14/08/2020 Bộ Công Thương 19/2020/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 Bộ Công Thương 11/2020/TT-BCT Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
08/2020/TT-BCT 08/04/2020 Bộ Công Thương 08/2020/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba
07/2020/TT-BCT 30/03/2020 Bộ Công Thương 07/2020/TT-BCT THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 31/2015/TT-BCT NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - ÚC - NIU DI-LÂN
06/2020/TT-BCT 24/03/2020 Bộ Công Thương 06/2020/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
3624/QĐ-BCT 09/12/2019 Bộ Công Thương 3624/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử
25/2019/TT-BCT 14/11/2019 Bộ Công Thương 25/2019/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
21/2019/TT-BCT 08/11/2019 Bộ Công Thương 21/2019/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc(AHK)
13/2019/TT-BCT 31/07/2019 Bộ Công Thương 13/2019/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
12/2019/TT-BCT 30/07/2019 Bộ Công Thương 12/2019/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (From E)
03/2019/TT-BCT 22/01/2019 Bộ Công Thương 03/2019/TT-BCT Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
42/2018/TT-BCT 12/11/2018 Bộ Công Thương 42/2018/TT-BCT Thông tư số 42/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
38/2018/TT-BCT 30/10/2018 Bộ Công Thương 38/2018/TT-BCT Thông tư Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
39/2018/TT-BCT 30/10/2018 Bộ Công Thương 39/2018/TT-BCT Thông tư Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
26/2018/TT-BCT 14/09/2018 Bộ Công Thương 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do Asean - Hàn Quốc (From AK)
15/2018/TT-BCT 29/06/2018 Bộ Công Thương 15/2018/TT-BCT Thông tư Quy định về việc phân luồng trong quy trình Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
11/2018/TT-BCT 29/05/2018 Bộ Công Thương 11/2018/TT-BCT Thông tư Sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (From EAV)
05/2018/TT-BCT 03/04/2018 Bộ Công Thương 05/2018/TT-BCT Thông tư Quy định về xuất xứ hàng hóa