VPQPPL về Xuất nhập khẩu

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
06/2024/TT-BCT 04/04/2024 Bộ Công Thương 06/2024/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạp và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024
26/2023/NĐ-CP 31/05/2023 Chính phủ 26/2023/NĐ-CP Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
15/2023/QĐ-TTg 31/05/2023 Thủ tướng Chính phủ 15/2023/QĐ-TTg Quyết định 15/2023/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
583/QĐ-TTg 26/05/2023 Chính phủ 583/QĐ-TTg Quyết định số 583/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030
11/2023/TT-BCT 08/05/2023 Bộ Công Thương 11/2023/TT-BCT Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023
11/2022/TT-BCT 27/06/2022 Bộ Công Thương 11/2022/TT-BCT Thông tư phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 Bộ Công Thương 12/2018/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ 69/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
28/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Chính phủ 28/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương
09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Chính phủ 09/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
05/2017/QH14 12/06/2017 Quốc hội 05/2017/QH14 Luật quản lý ngoại thương
143/2016/TT-BTC 26/09/2016 Bộ Tài chính 143/2016/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
11/2016/TT-BCT 05/07/2016 Bộ Công Thương 11/2016/TT-BCT Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
07/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Chính phủ 07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam