Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (bãi bỏ Chương II, kể từ ngày 02/02/2018)

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (bãi bỏ Chương II, kể từ ngày 02/02/2018)
Số/ký hiệu: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 2014
Ngày CB: 09/04/2014
CQ ban hành: Liên ngành

Tải xuống Quay lại