Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số/ký hiệu: 1413/QĐ-TTg
Ngày CB: 15/09/2020
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại