Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
Số/ký hiệu: 23/2021/TT-BTC
Ngày CB: 23/09/2021
CQ ban hành: Bộ Tài chính

Tải xuống Quay lại