Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu
Số/ký hiệu: 26/2014/TT-BCT
Ngày CB: 28/08/2014
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại