Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Số/ký hiệu: 279/2016/TT-BTC
Ngày CB: 14/11/2016
CQ ban hành: Bộ Tài chính

Tải xuống Quay lại