Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
Số/ký hiệu: 36/2013/TT-BCT
Ngày CB: 27/12/2013
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại