Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
Số/ký hiệu: 38/2020/QĐ-TTg
Ngày CB: 30/12/2020
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại