Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
Số/ký hiệu: 46/2012/TT-BCT
Ngày CB: 28/10/2012
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại