Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Số/ký hiệu: 13/2013/TT- BXD
Ngày CB: 15/08/2013
CQ ban hành:

Tải xuống Quay lại