Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại
Số/ký hiệu: 14/2021/TT-BCT
Ngày CB: 29/10/2021
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại