Phòng vệ thương mại

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
13/2023/TT-BCT 09/06/2023 Bộ Công Thương 13/2023/TT-BCT Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm
07/2022/TT-BCT 23/03/2022 Bộ Công Thương 07/2022/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
14/2021/TT-BCT 29/10/2021 Bộ Công Thương 14/2021/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại
37/2019/TT-BCT 29/11/2019 Bộ Công Thương 37/2019/TT-BCT Thông tư 37/2019/TT-BCT về biện pháp phòng vệ thương mại
06/2018/TT-BCT 20/04/2018 Bộ Công Thương 06/2018/TT-BCT Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Chính phủ 10/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp Phòng vệ thương mại