Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số/ký hiệu: 1496/QĐ-UBND
Ngày CB: 31/12/2015
CQ ban hành: UBND tỉnh

Tải xuống Quay lại