Quyết định V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh NB đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quyết định V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh NB đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số/ký hiệu: 565/QĐ-UBND
Ngày CB: 23/12/2014
CQ ban hành: UBND tỉnh

Tải xuống Quay lại