Khí dầu mỏ hóa lỏng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
15/2020/TT-BCT 30/06/2020 Bộ Công Thương 15/2020/TT-BCT Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
51/2014/ TT- BCT 15/12/2014 51/2014/ TT- BCT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển ETANOL nhiên liệu xăng sinh học E10 tại kho
48/2014/TT-BCT 05/12/2014 48/2014/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E 10 tại cửa hàng xăng dầu
97/2013/NĐ-CP 27/08/2013 Chính phủ 97/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
18/2013/TT-BCT 31/07/2013 18/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép
10/2012/TT-BKHCN 12/04/2012 10/2012/TT-BKHCN Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành
Số: 118/2011/NĐ-CP 16/12/2011 Chính phủ Số: 118/2011/NĐ-CP : Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng