Thương mại điện tử

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
863/QĐ-UBND 16/07/2020 UBND tỉnh 863/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025