Lĩnh vực khác

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
14/2014/TT-BCT 26/05/2014 14/2014/TT-BCT Thông tư quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực
25/2013/TT-BCT 29/10/2013 25/2013/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
19/2006/QĐ-BCN 11/07/2006 19/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Về việc ban hành Quy phạm trang bị điện