Thông tư quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Thông tư quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực
Số/ký hiệu: 14/2014/TT-BCT
Ngày CB: 26/05/2014
CQ ban hành:

Tải xuống Quay lại