Hội nhập kinh tế quốc tế

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
73/KH-UBND 01/06/2021 UBND tỉnh 73/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA)
409/UBND-VP5 20/08/2019 UBND tỉnh 409/UBND-VP5 Quyết định về việc hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các lợi ích từ Hiệp định EVFTA
1093/QĐ –UBND 23/12/2014 UBND tỉnh 1093/QĐ –UBND Quyết định số ngày 23/12/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế của tỉnh thay thế Ban hội nhập kinh tế quốc tế
27/QĐ-BCĐHNQT 26/04/2014 Ban chỉ đạo HNQT tỉnh 27/QĐ-BCĐHNQT Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
số 11/2013/QĐ-UBND 31/07/2013 UBND tỉnh số 11/2013/QĐ-UBND Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình