Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình : V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số/ký hiệu: số 11/2013/QĐ-UBND
Ngày CB: 31/07/2013
CQ ban hành: UBND tỉnh

Tải xuống Quay lại