Kế hoạch Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA)

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Kế hoạch Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA)
Số/ký hiệu: 73/KH-UBND
Ngày CB: 01/06/2021
CQ ban hành: UBND tỉnh

Tải xuống Quay lại