Cụm công nghiệp Khánh Thượng

Tên cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Khánh Thượng

Địa điểm

Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2025 (ha)

50 ha

Diện tích đất có thể cho thuê

50 ha

Loại đất

Đất màu

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các loại hình dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất, lắp ráp ô tô, dệt may, linh kiện điện tử.

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Bảo Minh – Khánh Hồng