Thông tin tuyên truyền

Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA

25/06/2020

Thực hiện Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), ngày 15 tháng 6 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT ...

Đại hội thi đua yêu nước Sở Công Thương Ninh Bình lần thứ III, giai đoạn 2020-2025

22/06/2020

Sáng ngày 19/6/2020, Sở Công thương Ninh Bình đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở; các phòng chuyên ...

Kết quả kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn tỉnh

18/06/2020

Thực hiện Quyết định số 58 /QĐ-SCT ngày  02 /6/2020 của Giám đốc Sở Công thương về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm,vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy tại các chợ.  Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở ...

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Kim Sơn

12/06/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Quyết định số 47/QĐ-SCT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Công thương, trong thời gian từ ngày 26/5/2020 đến ngày 02/6/2020 Đoàn Thanh tra của Sở Công thương đã thực hiện thanh tra việc chấp hành các ...

Một số nội dung của Nghị định 54/2020/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ

09/06/2020

Trong thời gian qua, do có sự sắp xếp, cơ cấu lại các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công thương, đồng thời cho phù hợp với quy định tại các luật như:  Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Dầu khí, Luật Điện lực, ...