Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn thực hiện thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại trên Cổng dịch vụ công quốc gia

27/03/2020

Ngay sau khi Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào ngày 9/12/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đăng nhập, khai báo các Quyết định công bố về thủ tục hành chính của UBND tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc ...

Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Quốc gia

27/03/2020

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục ...

Đảng bộ Sở Công Thương Ninh Bình hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

24/03/2020

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐUK, ngày 21/11/2019 của Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ đã tập trung triển khai các ...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

11/03/2020

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Kết quả kiểm tra về An toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Xuân năm 2020

09/03/2020

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình năm 2020; Kế hoạch số 2974/KH-BCĐ ngày 03/12/2019 của Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh ...