Thông tin tuyên truyền

Giới thiệu Danh mục các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; Nghị quyết được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 21 và tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

04/02/2021

Tại kỳ họp thứ 10, khóa XIV Quốc hội đã thông qua 07 văn bản Luật và 13 Nghị quyết. Cũng tại kỳ họp thứ 21, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua 24 Nghị quyết.

Một số quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí tại Thông tư số 145/2020/TT-BCA của Bộ Công An

04/02/2021

Ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 145/2020/TT-BCA. Thông tư này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng quy định tại Luật ...

Đảng bộ Sở Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2021

25/01/2021

Chiều ngày 21/01/2021, tại Hội trường cơ quan Sở Công thương, Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuần – Phó Bí thư Đảng ủy khối ...

Ngành Công Thương Ninh Bình triển khai nhiệm vụ năm 2021

16/01/2021

Chiều ngày 15/01, Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự có Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng ...

Giới thiệu Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2020

14/01/2021

Ngày 29/12/2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3505/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương được ban hành tự ngày 01/01/2020 đến ngày ...