Hội nhập quốc tế

Sở Công Thương triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

16/02/2022

Cùng với triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Sở Công Thương Ninh Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), trọng tâm là các FTA thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, EVFTA, ...

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

13/01/2022

Ngày 04/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP).

Sở Công Thương Ninh Bình triển khai có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

27/12/2021

Trong năm qua cùng với triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu ...

Mời tham dự "Diễn đàn hợp tác thương mại với các đối tác khu vực Á - Âu 2021"

21/12/2021

Thực hiện kế hoạch hành động về việc triển khai các hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu và Liên minh châu Âu, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường trong bối ...

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

17/12/2021

Ngày 10/12/2021 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCT thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi. Theo Thông tư, ô tô dưới 16 chỗ thời gian tới sẽ được ...