Công nghiệp

Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 theo Chỉ thị số 20/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ

31/08/2020

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp tăng cường ...

Tăng cường quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

31/08/2020

Ngày 13 tháng 8 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

24/08/2020

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, thay thế cho Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 và Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 về việc ...

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại Hợp tác xã điện lực Gia Trấn

05/08/2020

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-SCT ngày 20/7/2020 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại Hợp tác xã Điện lực Gia Trấn, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh ...

Tổ chức nghiệm thu đề án Khuyến công Quốc gia năm 2020

22/07/2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình thực hiện đề án“Hỗ trợ ứng ...