Công nghiệp

Đại hội chi đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2019 – 2022

18/10/2019

Ngày 15/10/2019, Chi đoàn Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022  nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và Phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và bầu ra ...

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương

16/10/2019

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng ...

Sở Công Thương Ninh Bình hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

11/10/2019

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề: "Hành động địa phương, tác động toàn cầu", trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống lại ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia ...

Ninh Bình tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

11/10/2019

Ngày 5/10, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2020; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng thực hiện chương trình năm 2020 và các năm tiếp ...

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Lớp tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực năm 2019

08/10/2019

Thực hiện Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung ...