Thương mại điện tử

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ thương mại điện tử năm 2022

21/02/2022

Thực hiện Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát ...

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

01/12/2021

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử.

03 đơn vị trên địa bàn tỉnh được Sở Công thương Ninh Bình hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh

11/09/2020

Ngày 26/6/2020, Sở Công thương Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 2020, trong đó tập trung hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử với 2 nội dung:  xây dựng website thương mại ...

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương

21/06/2019

Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, ...

Ninh Bình xếp hạng 20/54 tỉnh thành về Chỉ số Thương mại điện tử 2017

21/06/2019

Nhằm đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã thực hiện khảo sát trên hàng nghìn doanh nghiệp mỗi năm và đưa ra báo cáo về Chỉ số Thương mại ...